Sıkça Sorulan Sorular

 • Kanser tedavisinde girişimsel tedaviler var mı?

  +

  Girişimsel Radyolojinin  en yaygın uygulama alanlarında biri  kanser tedavisi.    Bu hastalığın teşhisinde  iğne biyopsi uygulaması ile başlamakta. Teşhis    konulduktan sonra ise Onkoloji bölümü ile birlikte yapılan değerlendirme sonrası    radyofrekans ablasyon gibi termal yöntemler ile tümörün kurutulması ya da    kemoembolizasyon, radyoembolizasyon gibi nokta atış yöntemleri ile damar    içerisinden tümörün yok edilmesine dek gelişebilmektedir.

 • Rahimde myomu olan hastanın girişimsel radyolojik olarak tam tedavisi mümkün müdür?

  +

  Myom tedavisinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın kabul gören   tedavi yöntemi damar içerisinden myomun kurutulmasıdır. Biz de Türkiye’de bu    tedaviyi yapan nadir merkezlerden biriyiz ve Kadın Hastalıkları bölümü ile birlikte    yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunan hastalarda bu tedaviyi başarıyla    uygulamaktayız. Damar içinden uygulanan özel ilaçlar sayesinde rahimdeki   myomlar kurutulmakta ve hastalar ertesi gün taburcu olabilmektedir.

 • Bacaklarda oluşan şişlik ve varislerin girişimsel tedavisi mümkün mü?

  +

  Son yıllarda en büyük gelişmeyi gösteren alanlardan biri bacaklardaki toplardamar   yetersizliğine bağlı  varis  tedavisidir. Kalp-Damar Cerrahisi bölümü ile birlikte   değerlendirme ardından uygun hastalarda lazer ve radyofrekans gibi yöntemler   ile yetersizlik gösteren damarlar ciltten ulaşılarak tedavi edilmekte ve hasta aynı    gün içerisinde taburcu olmaktadır.

 • Anjiografi zor bir işlem midir?

  +

  Damar hastalıklarının teşhisinde  en ileri yöntem anjiografidir. Girişimsel   Radyoloji tarafında da vücudun tüm sorunlu damarlarında uygulanabilir. Hasta için   hiçbir zahmeti yoktur ve genellikle yarım saat içinde biter. İşlem genellikle kasık    damarından yapılır ve  tıkalı ya da daralmış damarların aynı anda açılması    mümkündür. Hastalar bir gün içerisinde taburcu olur.

 • Yürümekle bacaklarımda ağrı oluyor, biraz dinlenince geçiyor, damarlar ile ilgili olabilir mi?

  +

  Yürümekle ortaya çıkan bu tipik yakınma bacakta ağrı, kasılma ya da kramp    tarzında da görülebilir. Genellikle bacakları besleyen damarların bir seviyede    daralması ya da tıkanması ile oluşan bu sorunun çoğunlukla kısa bir anjiografi    işlemi ve aynı seansda  balon ya da stentle tedavisi Girişimsel Radyoloji    tarafından gerçekleştirilebilir, damar hastalığı çok ileri durumda ise cerrahi    gerekebilir.

 • Şeker hastası olan hastalarda ayaklarda görülen yaralar ve yürüme güçlüğü için Girişimsel Radyolojinin yararı olabilir mi?

  +

  Yine bacak damarlarında darlık ve tıkanmalar şeker hastalığında çok görülür   ve buna bağlı yaralar açılabilir, geç kalınırsa organ kaybı ile sonlanabilecek    bu durumların çoğunda Girişimsel Radyolojik olarak balon ya da stentle tedavi    mümkündür.

 • Şah damarındaki darlık nedeniyle felç geçirmiş ya da felç riski olduğu söylenmiş hastalarda ne yapılabilir?

  +

  Beyni besleyen şah damarlarındaki darlıkların klasik tedavisi deneyimli damar   cerrahi merkezlerinde boyundan yapılan özel bir ameliyattır. Ancak son on yılda   bu alanda sağlanan teknolojik gelişmeler ve özellikli girişimsel uygulamalar    sayesinde anjiografi sırasında damar içerisinden  stent-balon uygulaması ile bu   hayati sorunun tedavisi sık kullanılan bir Girişimsel Radyolojik yöntem haline    gelmiştir.

 • Ana atardamar (aort) genişlemesi ve balonlaşması sık görülen bir durum mudur?

  +

  İleri yaş grubunda damar hastalığının ilerlemesi bazı ana damarlarda balonlaşma   (anevrizma oluşumu) ile sonuçlanabilir. Özellikle bilinen damar hastalığı olan    (koroner gibi), yüksek tansiyonu bulunan, 50 yaş üzeri erkek hastalarda aort    anevrizması olarak bilinen ana atardamar balonlaşması oluşabilir ve hayati risk    yaratır. Birçok ek hastalığı ve organ sorunu olan bu tip hastalarda ameliyatın    kendisi de risk yarattığı için son yıllarda gelişen damar içerisinden kılıflı stent    (stent-greft)  tedavisi Girişimsel Radyoloji ve damar cerrahi tarafından birlikte    uygulanmaktadır ve başarılı sonuçları yaygınlaşmıştır.

 • Karaciğer ve böbrek hastaları için özel uygulamalar var mıdır?

  +

  Hastalığın tipine ve zarar verdiği alana yönelik çok çeşitli girişimsel tedaviler    mevcuttur. Merkezimizde bu organlara bağlı rahatsızlığı olan çok sayıda hasta    sadece ciltteki küçük bir iğne deliği üzerinden tedavi edilmektedir.