Hakkımda

Özel Kent Hastanesi Girişimsel Radyoloji bölümü sorumlusu  Prof. Dr. A. Yiğit Göktay 2008 yılından bu güne hastanemizdeki görevini sürdürmektedir.Dr. Göktay, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra, Ocak 1992’de Amerika Birleşik Devletleri’ne ihtisas yapmak için gerekli ECFMG sınavlarını vermiş ve aynı yıl tıpta uzmanlık sınavı (TUS) sonucunda Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Radyoloji asistanlık eğitimine başlamıştır.

1995-1996 yıllarında başasistanlık yaptıktan sonra Radyoloji ihtisasını başarı ile bitirmiş ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında öğretim görevlisi uzman doktor olarak GirişimselRadyoloji alanında çalışmaya başlamıştır.

2000 yılında önce Yardımcı Doçent olmuş ardından da Doçentlik sınavını başarı ile vererek Radyoloji Doçenti ünvanını almıştır. Bu süreçte DokuzEylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yürütülen karaciğer nakli programında radyolojik sorumluluğu üstlenmiş ayrıca Girişimsel Radyoloji alanındaki çalışmalarına devam etmiştir. Doçentlik sonrasıözellikle Girişimsel Radyoloji konusuna ağırlık vermiş ve 2004 yılında Avrupa Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneğinin (Cardiovascular and Interventional Society of Europe:  CIRSE) bursunu kazanarak 3 ay süre ile İrlanda Dublin’de Beaumont Hastanesinde Prof. Michael J. Lee ile çalışmıştır. Bunun hemen ardından ise bu alanda dünya çapında tanınan Dotter Interventional Institute’de çalışmak üzere Oregon Health Sciences University (OHSU)’ye gitmiş ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bir yıl süre ile girişimsel radyolojinin efsane isimleri Prof. Josef Rösch ve Prof. Dusan Pavcnik ile çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönmüştür.

Dr. Yiğit Göktay, ABD’de kaldığı sürede birçok deneysel ve klinik çalışmaya katılmış ve Türkiye’de yürüttüğü çalışmalarını tamamlamıştır. Bu süreçte sayılı tıp merkezinde uygulanan aort damarı anevrizmalarında (balonlaşma) endovasküler (damar içinden) tedavisi konusunda Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı ile birlikte çalışmış ve işlemin yurdumuzda yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur.

2006 yılında Profesör olan Dr. Göktay uyguladığı yeni girişimsel radyolojik teknikler ile farklı hastalıkların ameliyatsız ve genel anestezi verilmeden yapılabilmesi konusunda farklı dahiliye ve cerrahi klinikleri ile sürekli birlikte çalışmıştır. Aort anevrizmalarında ameliyatsız tedavi, diyaliz hastalarının damar erişim sorunlarının giderilmesi ve bacak damar tıkanıklığı olan hastaların damar-içinden iyileştirilmesi, toplardamar sorunu olan hastaların damara girerek tedavisi ve özellikle son dönemde kanser hastalarının ameliyatsız tedavi yöntemlerinde sağladığı ilerlemeler ile Girişimsel Radyoloji Ünitesinin farklı şehir ve merkezlerden hastaların yönlendirildiği bir merkez haline gelmesini sağlamıştır. Bu konularda yurtiçi ve yurtdışı kongrelerde 80’in üzerinde sunum yapmış ve üniversite kliniğinde yurtdışından gelen birçok hekime eğitim vermiştir. Halen dünyadaki en saygın Girişimsel Radyoloji kurumlardan olan Avrupa Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneğinin (Cardiovascular and Interventional Society of Europe: CIRSE) esas üyeliğini 12 yıldır sürdürmektedir ve bu derneğin “Fellow”u olarak seçilmiştir (FCIRSE). Aynı zamanda Avrupa Girişimsel Radyoloji denklik standartını alarak, Avrupa Board’ı sahibi olmuştur (European Board of Interventional Radiology; EBIR). Dr. Göktay bu alanda en prestijli Girişimsel Radyoloji dergisi kabul edilen Journal of Vascular and Interventional Radiology (JVIR)’de son 8 yıldır hakem olarak çalışmaktadır ve bu dergi tarafından 3 kez “Seçkin Hakem (Distinguished Reviewer)” olarak ödüllendirilmiştir. Dr. Göktay aralarında “European Journal of Radiology” ve “Diagnostic and Interventional Radiology” gibi dergiler de dahil olmak üzere çok sayıda uluslararası dergide hakemlik görevlerine halen devam etmektedir.

Kuruluşundan itibaren  Türk Girişimsel Radyoloji Derneği üyesi olan Dr. Göktay, 18 yıldır Türk  Radyoloji Derneği’nin üyesidir. 2000-2002 döneminde  Tıbbi Ultrasonografi Derneği’nin yönetim kurulunda yer alan Dr. Göktay, 2005-2009 yıllarında  Türk Radyoloji Derneği İzmirşubesinin ve 2009-2011 yıllarında  ise Türk Girişimsel Radyoloji Derneği’nin yönetim kurullarında yer almıştır.

Prof. Dr. A. Yiğit Göktay’ın bilimsel çalışmaları daha çok damar-içinden tedaviler ve ciltten ameliyatsız tedaviler konularında Girişimsel Radyoloji ve Doppler ultrasonografi konularındadır, ayrıca deneysel araştırmalar ve genel radyoloji alanlarında da uluslararası indekslere girmiş 56 makalesi mevcuttur. Yurtiçi makaleleri ile birlikte yayın sayısı 100’ü aşmaktadır. Uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulmuş 200’den fazla sözlü ve poster bildirisi mevcuttur.

Haziran 2008’den itibaren  Özel Kent Hastanesi Girişimsel Radyoloji bölümünde çalışmaya başlayan Prof. Dr. A. Yiğit Göktay özellikle farklı kanserlerde ameliyatsız tedaviler, damar tıkanıklığında damar-içinden tedaviler, toplar damar ve varis hastalarında Lazer ve benzeri yöntemler ile ameliyatsız tedaviler, rahim miyomlarında damardan ameliyatsız tedaviler ve karaciğer-safra yolu hastalıklarında iğne deliğinden tedaviler konularında yoğun olarak çalışmaktadır.