Diğer Girişimsel Radyolojik Tedaviler - Prof.Dr. A. Yiğit GÖKTAY

Beyin damar hastalıklarına yönelik girişimsel radyolojik tedavi işlemleri genellikle beyin kanamasını ve felç durumunu engellemek için yapılır:
 •  Beyin damarlarında oluşmuş baloncukların (Anevrizma) damar içerisinden tedavileri.
 • Beyin içerisinde doğuştan gelen damar yumaklarının (AVM) kılcal damarlar içerisinden ilerlenerek tıkanması.
 • Bunların yanında yeni ortaya çıkmış  inme-felç durumunda saatler içerisinde girişim yapılarak tıkalı beyin damarının açılması.
 • Beyin beslenmesini engelleyen ya da felç riski yaratan  şah damarı, beyincik damarı darlıklarının damar içerisinden koruyucu filtreler eşliğinde balon ve stent aracılığıylaaçılması. 
 •        Damar hastalıklarına yönelik girişimsel işlemler,  koroner damarlar hariç vücudun tüm damarlarına yönelik anjiografi ve girişimsel işlemleri içerir:  
 • Özellikle  bacak damarlarındaki darlık ve tıkanmalara bağlı yürüme güçlüğü ve ağrı çeken ya da ayak yaraları olan hastalarda tıkalı damarların balon ve stentle açılması.
 • Böbrek damarlarında darlık ve buna bağlı ileri derece yüksek tansiyonu olan hasta damarların girişimsel radyolojik yöntemlerle açılması.
 • Vücudun ana atardamarı Aortanın balonlaşması (aort anevrizması) durumunda damar içerisinden özel kılıflı stent ile damarın onarılması.
 • Hemodiyaliz hastalarında diyaliz için açılmış damar fistüllerinde zamanla oluşan darlık ve tıkanmaların açılması.
 • Toplardamar tıkanması durumunda buna bağlı oluşabilecek akciğere pıhtı kaçması (pulmoner emboli) ihtimaline karşı ana toplar-damara (Vena Cava) filtre yerleştirilmesi.
 • Toplardamar yetersizliğine bağlı oluşan  varis ve venöz yetmezlik durumlarında görüntüleme eşliğinde damar içerisinden yapılan lazer ve girişimsel uygulamalar ile tedavi.
 • Mide, barsak kanaması, iç kanama, akciğer kanaması ve organ yaralanmasına bağlı kanamalarda anjiografide damar içerisinden ilerleyerek kanayan damarın tıkanması ve kanamanın durdurulması.
 • Kadın hastalarda rahimde yer alan  miyomların besleyici damarlarının tıkanması ile ameliyatsız olarak ortadan kaldırılması prensibine dayanan uterin  myom (fibroid) embolizasyon girişimleri.  
 • Kanser hastalarında tümör tedavisine yönelik girişimsel radyolojik işlemler:

 • Özellikle  karaciğer tümörlerinde ve karaciğere sıçramış kanserlerde damar içerisinden tümöre dek ilerleyip özel ilaçların kanserli dokuya verilmesi ve damarların tıkanması (kemoembolizasyon) tedavileri.
 • Benzer yöntemler kullanılarak tümör dokusuna nokta atış girişimleri ile radyoaktif madde uygulanan radyoembolizasyon tedavileri.
 • Karaciğer, böbrek ya da akciğer yerleşimli tümörlerde ameliyat ile tedavi şansı yoksa ciltten iğneyle tümöre ulaşıp özel enerji uygulamaları (radyofrekans, mikrodalga gibi) sayesinde kanserli dokunun kurutulması.
 • Kanser hastalarının ileri derece ağrı çekmesine neden olan sinir tutulumlarını kurutmaya yönelik görüntüleme eşliğinde girişimler ile ağrı kontrolü işlemleri.
 • Ciltten iğne ile girilerek yapılan özel girişimsel tedaviler uzun yatış gerektirmez ve hastalar çoğunlukla kısa bir gözlem ardından taburcu olurlar

 • Karın boşluğu ya da göğüs boşluğunda oluşmuş her türlü  apse ve sıvı birikimlerininciltten özel cihazlar ile boşaltılması.
 • Böbrek kistlerinin hastaya zarar vermesi durumunda ciltten boşatılıp tedavisi (apse drenajı).
 • Böbrek ve idrar yolu tıkanıklıklarında idrarın vücuttan atılamayıp böbreğe zarar vermesini engellemek için ciltten boşaltılması (nefrostomi) ya da mesaneye geçişin sağlanması (antegrad üreteral stent).
 • Karaciğer, safra yolu ya da pankreas hastalıklarında  safra yolu tıkanması halinde safranın vücuda zarar vermesini engellemek için ciltten boşaltılması ya da balon ve stent ile içerideki tıkanıklığın açılması.
 • Özellikle karaciğerde görülen  parazit kistlerinin (kist hidatik) ciltten boşaltılıp özel bir tedavi ile kurutulması.
 • Vücudun herhangi bir yerinde oluşan tümörlerin, nodüllerin, kitlelerin yapısını anlamak için görüntüleme eşliğinde ciltten iğne ile yapılan biyopsi işlemleri.