Ameliyatsız Varis Tedavisi - Prof.Dr. A. Yiğit GÖKTAY

Bacaklarımızda oluşan rahatsız edici varislerin nedeni toplardamar yetmezliğidir. Bacaklarımızdaki kirli kan, biz hareket ederken bacak kaslarımızın kasılmasıyla yukarı doğru pompalanır ve kalbe ulaştıktan sonra akciğere giderek temiz kan haline dönüşür. Toplardamarlarımızdaki kapakçıklar sayesinde bacaklarımızdaki kirli kan yerçekimiyle tekrar geriye kaçmaz. Bazen bu toplardamarlarımızdaki kapakçıklar verimli çalışamaz, hasar görür ya da yükü kaldıramaz, bu durumda akciğere gitmesi gereken kirli kan yerçekimi etkisiyle geri kaçar ve bacak toplardamarlarında birikir ve varisler ortaya çıkar. Bacaklarımızdaki varisler en sık olarak “vena safena magna” adı verilen ana yüzeyel toplardamarımızın yetersizliği ve kanının geri kaçması ile oluşur.

Varislerin başarıyla tedavi edilmesi için ayrıntılı bir Doppler ultrasonografi incelemesi ile sorunların ortaya konulması gereklidir. Bu incelemede öncelikle bacak toplardamar sistemleri Radyoloji hekimi tarafından incelenir, yüzeyel damarlara doğru olan kaçaklar, ana dallardaki geriye kaçışlar belirlenir ve dereceleri saptanır.

Günümüzde varis tedavisi için hasta açısından daha konforlu tedavi seçenekleri geliştirilmektedir ve damar-içinden yapılan ileri teknolojik tedaviler ön plana çıkmıştır. Bu yeni içerisinde en yaygın kullanım alanı bulan “Endovenöz Lazer” (Toplardamar- içi Lazer) yöntemi olmuştur. Bu tedavide girişimi yapan hekim öncelikle Doppler ultrasonla planlayarak ve birebir görerek “vena safena magna” adı verilen ana yüzeyel toplardamarımıza ince bir iğne ile ulaşır ve bir kateter yerleştirerek lazer telini ilerletir. Doktor toplardamar boyunca ultrasonla görerek damar çevresini lokal anestezi ile uyuşturur ve lazer cihazını çalıştırır. Daha sonra yetmezliği olan toplardamar kasıktan diz seviyesine kadar lazer ile kapatılır. Benzer teknikle uygulanan Radyofrekans (RF) Ablasyon yöntemi de lazer gibi ısı temelli bir tedavidir.

Son dönemde ise hasta konforunu daha da arttıran mekanokemikal (mekanik- kimyasal) yöntemler (MOCA) geliştirilmiştir. Bu yöntemde özel hareket ve ilaç verme sistemi olan çok ince bir kateter (CV Kateter) sorunlu damarda tek bir noktadan ilerletilmekte ve ek anestezi ya da iğne girişleri olmadan yetmezliği olan damarı tedavi etmek mümkün olmaktadır. Bu yeni yöntemin en büyük artısı hastanın işlem sonrası hemen günlük normal hayatına dönebilmesi ve ağrı hissetmemesidir. Bu konuda en yeni yöntem olmasına karşın başarılı sonuçları ile yurtdışında yaygın kabul gören bu yöntem merkezimizde de başarı ile uygulanmaktadır.

Damar-içi yöntem ile temel toplardamar sorunu bittikten sonra hastaya özel tedavi seçenekleri kullanılarak daha ayrıntılı tedaviler yapılabilmektedir, örneğin köpük skleroterapi uygulanabilir.

Günümüzde çeşitli cerrahi yöntemlerin yerine hasta açısından daha konforlu, güvenli ve hızlı iyileşme sağlayan cilt-üzerinden tedaviler geliştirilmektedir. Damar- içi (endovenöz) yöntemler ile toplar-damar yetmezliği tedavisi klasik cerrahi varis ameliyatına göre çeşitli avantajlara sahiptir, hasta işleme yürüyerek gelir, işlem sonrası yürüyerek evine gider, hastanede yatması gerekmez. Damar-içi işlem tamamen lokal anestezi ile yapılır, hasta ince bir iğne dışında ağrı hissetmez. Girişim Doppler ultrason ile birebir görerek yapıldığı için hasta güvenliği ve işlem başarısı yüksektir, yara izi yoktur.

Ciltten Varis Tedavisinin Avantajları:

• Yüksek başarı oranına sahiptir.

• Cerrahi girişim gerektirmez.

• Tüm işlem ciltten ince iğne ile yapılır.

• Genel anestezi gerektirmez.

• Ayaktan gelen hastaya yapmak mümkündür.

• Hasta hızla günlük normal hayatına dönebilir.

• Hastanede yatış gerekmez.

• Hasta işlemden hemen sonra normal yürüyebilir.

• Kozmetik olarak normale dönüş hızla gerçekleşir.

Varis: Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

• Cerrahi işlemler.

• Lazerle varis tedavisi (EVLA).

• Radyofrekans ablasyonla tedavi (RF).

• Mekanokemikal ablasyon (MOCA).

• Özel köpük uygulamaları yapan cihazlar ile tedavi.